BassTille

28 tekstów – auto­rem jest Bas­sTil­le.

Niektóre rzeczy zmuszają nas do ref­lek­sji naj­częściej te które in­te­resują tyl­ko nas . 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 sierpnia 2013, 20:48

Tęskno­ta i przy­wiąza­nie nie znają granic

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 lipca 2013, 19:56

Raz się rodzi­my, raz umiera­my. A starze­jemy się co se­kundę . 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 lipca 2013, 22:25

Niektórych ludzi nie da się za­pom­nieć . 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 16 lipca 2013, 14:10

Za niektóry­mi umieram z tęsknoty. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 12 lipca 2013, 13:07

Niektórzy uważają mnie za wa­riata, uza­leżnieńca i po­waloną osobę ale zro­zum­cie ja jes­tem tyl­ko sobą . 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 lipca 2013, 12:30

My kocha­my każde­go, ale czy każdy kocha nas . 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 1 lipca 2013, 21:33

Mu­zyka je­dyne uko­jenie mo­jej duszy. Przy­tula­nie się je­dyne uko­jenie mo­jego ser­ca. Wyob­raźnia je­dyna rzecz która nie jest zas­po­kojo­na . 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 czerwca 2013, 11:00

Niektóre rzeczy zos­tają z na­mi na zaw­sze ta­kie jak uczu­cia, a niektóre od­chodzą i możemy ich już więcej nie zobaczyć. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 czerwca 2013, 22:09

Nie szu­kaj ideału, lecz oso­by z którą jes­teś szczęśliwy. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 28 czerwca 2013, 22:05

BassTille

BassTille

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność