BassTille, myśli

6 tekstów (myśli) – auto­rem jest Bas­sTil­le.

Żyj­my chwilą, tak jak­by jut­ra nie było . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 czerwca 2013, 11:26

To co się dzieje nap­rawdę nie istnieje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 czerwca 2013, 21:28

Gram w gry żeby uciec od rzeczy­wis­tości, ry­suję żeby ją uka­zać . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2013, 21:01

Nie bój się cieni, one świad­czą o tym, że gdzieś znaj­du­je się światło . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 czerwca 2013, 08:58

Przy­jaciele, to wro­gowie którzy się jeszcze nie ujaw­ni­li . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 czerwca 2013, 13:51

Za dużo myślę...
Za bar­dzo chcę...
Za moc­no czuję...
Za gęsto śnię... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 czerwca 2013, 10:48

BassTille

BassTille

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność