BassTille, strona 2

28 tekstów – auto­rem jest Bas­sTil­le.

Uczu­cia są jak mo­je wier­sze zmieniają się z dna na dzień, każda in­ten­cja wier­sza jest in­na, każdy wier­sz o czym in­nym mówi. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 27 czerwca 2013, 19:04

Tyl­ko wyob­raźnia og­ra­nicza nas, ale gdy­bym nie miał wyob­raźni stra­ciłbym swoją osobowość. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 czerwca 2013, 20:30

Każdy ma dziurę w swo­jej duszy, na­wet o niej nie wiedząc . 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 czerwca 2013, 19:58

Mu­zyka je­dyna dro­ga pro­wadząca do ra­ju . 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 24 czerwca 2013, 12:56

Cza­sem poz­wa­lamy ko­muś odejść, żeby go później spot­kać na ma­pie życia . 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 23 czerwca 2013, 11:26

Żyj­my chwilą, tak jak­by jut­ra nie było . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 czerwca 2013, 11:26

To co się dzieje nap­rawdę nie istnieje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 czerwca 2013, 21:28

Gram w gry żeby uciec od rzeczy­wis­tości, ry­suję żeby ją uka­zać . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2013, 21:01

Nie narze­kaj na ilość asów w cudzej ta­lii życia, znajdź włas­ne . 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 19 czerwca 2013, 17:39

W chwi­lach zwątpienia pa­miętaj, że w każdej sy­tuac­ji są co naj­miej dwa wyjścia.
Spójrz na rzeczy­wis­tość z in­nej strony. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2013, 15:37

BassTille

BassTille

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność