BassTille, strona 3

28 tekstów – auto­rem jest Bas­sTil­le.

Są dni pod­czas których chce­my się za­bić, i są też ta­kie które chce­my przeżyć wiele razy. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 17 czerwca 2013, 16:01

Człowiek beż miłości jest jak kwiat bez wo­dy, szyb­ko usycha i za­pomi­na o wszystkim. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 16 czerwca 2013, 12:41

Kiedyś się okaże że miłość będzie cię chciała zabić. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 czerwca 2013, 20:20

Głos

Gdy zab­rak­nie już mnie
Świat nie zat­rzy­ma się
Będę da­le­ko stąd
Po mnie zos­ta­nie głos 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 czerwca 2013, 07:20

Kiedy byłem mały, miałem bar­dzo ma­giczne mo­ce: wys­tar­czyło, aby unieścić mo­je ręce przed oczy­ma tak, aby stały się niewidzialne. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 12 czerwca 2013, 13:12

Nie bój się cieni, one świad­czą o tym, że gdzieś znaj­du­je się światło . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 czerwca 2013, 08:58

Przy­jaciele, to wro­gowie którzy się jeszcze nie ujaw­ni­li . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 czerwca 2013, 13:51

Za dużo myślę...
Za bar­dzo chcę...
Za moc­no czuję...
Za gęsto śnię... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 czerwca 2013, 10:48

BassTille

BassTille

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność