BassTille, teksty z lipca 2013 roku

6 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Bas­sTil­le.

Tęskno­ta i przy­wiąza­nie nie znają granic

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 lipca 2013, 19:56

Raz się rodzi­my, raz umiera­my. A starze­jemy się co se­kundę . 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 lipca 2013, 22:25

Niektórych ludzi nie da się za­pom­nieć . 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 16 lipca 2013, 14:10

Za niektóry­mi umieram z tęsknoty. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 12 lipca 2013, 13:07

Niektórzy uważają mnie za wa­riata, uza­leżnieńca i po­waloną osobę ale zro­zum­cie ja jes­tem tyl­ko sobą . 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 lipca 2013, 12:30

My kocha­my każde­go, ale czy każdy kocha nas . 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 1 lipca 2013, 21:33

BassTille

BassTille

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność